KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Güncelleme Tarihi: 1.1.2024

Sayın İlgili,

İşbu Aydınlatma Metni, Türkiye’de mukim Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. (“MSD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında hastalara ilişkin kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması hakkında bilgilendirmeyi içermektedir. Kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi, MSD olarak birincil önceliklerimiz arasında gelmektedir.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu Aydınlatma Metni,

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Bizimle internet sitelerimiz üzerinden iletişime geçerken paylaşacağınız Kişisel Verilerinizi, internet sitemiz üzerinden çevrimiçi olarak elde ederiz. Son olarak, MSD ile iletişimleriniz kapsamında veri işleme amaçlarımız için gerekli olması durumunda, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da sizden kişisel veri elde etmemiz de mümkündür. Gerekli durumlarda, mevzuata uygun ve onayınıza tabi olarak, doktorunuzla iletişime geçerek doktorunuzdan da yazılı ya da sözlü olarak sizin hakkınızda kişisel veri elde etmemiz de mümkün olabilir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz? 

Özel Nitelikli Olmayan Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Özel nitelikli olmayan Sağlık Verileri hariç Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenebilir:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla meşru menfaatimiz kapsamında, temel hak ve özgürlüklerinize zarar verilmemesi kaydıyla KVKK m. 5/2/f uyarınca, MSD’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla KVKK madde 5/2 (ç) kapsamında ve MSD’nin haklarının tesisi veya korunması amacıyla KVKK madde 5/2 (e) kapsamında işlenebilecek ve KVKK m. 8/2 (b) kapsamında üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Sağlık Verilerinizin İşlenmesi

Sağlık Verilerinizi yalnızca açık rıza vermeniz halinde aşağıdaki amaçlarla işleyebiliriz:

Kişisel Verilerinizi Yurtiçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliriz?

Yukarıda belirtilen amaçları yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, MSD’ye ilettiğiniz Sağlık Verileriniz de dahil Kişisel Verileriniz, uygulanabilir olduğu ölçüde doktorunuzla, gelen talepleri değerlendirmek için birlikte çalıştığımız sağlık meslek mensupları, diğer danışmanlarımızla ve bizimle paylaşacağınız tüm bilgilerin güvenli şekilde saklanması ve sizinle internet sitemiz ve iletişim kanallarımız üzerinden iletişime geçilmesinin temin edilmesi için hosting/arşiv ve teknoloji şirketleriyle paylaşılabilecektir. Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olması halinde ve yalnızca gerektiği ölçüde avukatlarımız, adli ve idari kurumlarla da paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması ve Hukuki Sebebi:

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde yalnızca gerekli olması halinde, KVKK m. 9/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak,

MSD internet sitelerinin de yurt dışında host edilen bir internet sitesi üzerinden sağlandığını hatırlatmak isteriz. MSD internet sitelerini üzerinden paylaşacağınız tüm verileriniz otomatik olarak yurt dışına da aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız ve Başvurular

KVKK m. 11 kapsamında kanuni haklarınız bulunmaktadır ve söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz zaman aşağıda bulunan iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.

Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:199 Levent 199 Ofis Bloğu Kat:13 34394 Levent/ İstanbul

Tel: 0212 336 1000                                                       Faks: 0212 355 0202           

İnternet Sitesi: https://msdsizinle.com/iletisim-formlari/