Global deneyim çalışma tasarımı

Çalışma Tasarımı

PubMed ve Embase’de Ocak 2007-Şubat 2016 tarihleri arasında yayımlanan akran denetimli makaleler tarandı. 4vHPV aşısının enfeksiyon, anogenital siğiller, servikal kanser ya da prekanseröz lezyonlar üzerine etkililiğini bildiren gözlemsel çalışmalar tanımlandı.6