gerçek yaşamdaki etkinliği çalışma tasarımı

Çalışma Tasarımı

1989-1999 yılları arasında Danimarka’da doğan kadınlar tanımlandı ve 2006-2012 yılları arasındaki HPV aşılanma durumuna dair bilgi toplandı. Servikal lezyonlar tanımlandı. Aşılanmış ve aşılanmamış kadınlar karşılaştırıldı.8

Çalışma Tasarımı

CIN=servikal intraepitelyal neoplazi. Aşılanmamış kadınlara göre istatistiksel anlamlılık: *P<0.001, **P=0.005,***P=0.01, •=anlamlı değil.

aBireysel HPV aşılanma durumu 2006-2012 arasındaki döneme ait ulusal kayıt sistemlerinde elde edilmiştir. bHata çubukları %95 GA’ları temsil eder. cTüm kohort: N=399,244. dCIN 2/3 veya CIN 3 için tehlike oranlarının hesaplanmasına yetmeyecek kadar az olay vardı.