Bunu paylaş

KVKK Üyelik Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Güncelleme Tarihi: 14.12.2023

Sayın Sağlık Meslek Mensubu;

İşbu Aydınlatma Metni, Türkiye’de mukim Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. (“MSD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında sağlık meslek mensuplarına ilişkin kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması hakkında bilgilendirmeyi içermektedir. Kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi, MSD olarak birincil önceliklerimiz arasında gelmektedir.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu Aydınlatma Metni, adınız, soyadınız, e-mail adresiniz, platforma üye olurken belirleyeceğiniz parolanız, çalıştığınız kuruma ilişkin bilgiler (kurum adı, telefonu, adresi gibi), mesleğiniz ve uzmanlığınız gibi özlük verileriniz, MSD ürün ve hizmetleri ile ilgili bildirimleriniz ve medikal bilgi talepleriniz, KVKK ya da diğer ilgili mevzuat uyarınca verdiğiniz onam ve rızalarınız dahil sizinle etkileşimimize ilişkin olan hukuki işlem verileriniz ile MSD Sizinle platformunu kullanırken paylaşacağınız diğer özel nitelikli olmayan kişisel verilerinizi (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) kapsamaktadır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

MSD Sizinle platformuna üye olurken ve MSD Sizinle platformunu kullanırken bizimle paylaşacağınız Kişisel Verilerinizi, internet sitemiz üzerinden çevrimiçi olarak elde ederiz. Ayrıca, MSD ile olan etkileşiminize bağlı olarak MSD çalışanlarının tarafınıza yaptığı ziyaretler sırasında da bu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel veri toplayabiliriz. Son olarak, MSD ile iletişimleriniz kapsamında veri işleme amaçlarımız için gerekli olması durumunda, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da sizden kişisel veri elde etmemiz de mümkündür.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz? 

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenebilir:

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla MSD Sizinle platformuna üyeliğiniz kapsamında kabul edeceğiniz Kullanım Koşulları kapsamında bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle KVKK m. 5/2/c ve meşru menfaatimiz kapsamında KVKK m. 5/2/f uyarınca açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir.

Ayrıca, Kişisel Verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın açıklanabilecektir. Kişisel Verilerinizin MSD’ye yapabileceğiniz başvurular ya da MSD’yi etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede Kişisel Verileriniz, MSD’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla KVKK madde 5/2 (ç) kapsamında ve MSD’nin haklarının tesisi veya korunması amacıyla KVKK madde 5/2 (e) kapsamında açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir. 

Son olarak, Kişisel Verileriniz KVKK m. 5/1 hükmü uyarınca açık rızanıza tabi olarak mevzuatın izin verdiği ölçüde basılı iletişim materyalleri hazırlamak ve iletmek, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a uygun çerçevede ticari elektronik ileti göndermek dahil pazarlama iletişimi yapmak, tanıtım ve haber bültenleri göndermek, düzenlenmiş veya ileride düzenlenmesi planlanan kurslar, bilimsel ve eğitsel toplantı, kongre ve konferanslar gibi çeşitli faaliyetler hakkında sizleri bilgilendirmek için de işlenebilir.

Kişisel Verilerinizi Yurtiçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliriz?

Yukarıda belirtilen amaçları yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, MSD’ye ilettiğiniz Kişisel Verileriniz yurtiçinde yerleşik bulunan üçüncü kişi iş ortaklarımız ve seyahat acenteleri dâhil olmak üzere hizmet / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ve işbirliği yapılan tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir. Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olması halinde adli ve idari kurumlarla da paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması ve Hukuki Sebebi:

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde yalnızca gerekli olması halinde, KVKK m. 9/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak,

MSD Sizinle platformunun da yurt dışında host edilen bir internet sitesi üzerinden sağlandığını hatırlatmak isteriz. MSD Sizinle üzerinden paylaşacağınız tüm verileriniz otomatik olarak yurt dışına da aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız ve Başvurular

KVKK m. 11 kapsamında kanuni haklarınız bulunmaktadır ve söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz zaman aşağıda bulunan iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.

Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:199 Levent 199 Ofis Bloğu Kat:13 34394 Levent/ İstanbul

Tel: 0212 336 1000                                                       Faks: 0212 355 83 85