Etki Mekanizması

Januvia Fizyolojik Etki Mekanizmasına Sahiptir.1

Tablo, referans 1’den uyarlanmıştır.

Referans: 1. Deacon CF. Diabetes Obes Metab. 2011;13(1): 7-18.