Gerçek Yaşam Verileri

Gerçek Yaşam Verileri

HPV AŞILARI, UZUN VADEDE HPV İLİŞKİLİ KANSERLERİN İNSİDANS VE MORTALİTESİNİ DÜŞÜREBİLİR1

HPV İLİŞKİLİ KANSER VAKALARININ DAĞILIMI3

*3 Nolu referanstan uyarlanmıştır

DÖRT VALANLI AŞI İLE GLOBAL DENEYİM

Çalışma Tasarımı için tıklayın

4vHPV AŞILAMA PROGRAMI SONRASI BEŞİNCİ YILDA GENİTAL SİĞİL GÖRÜLME ORANLARINDA ANLAMLI AZALMA SAĞLANMIŞTIR7


Çalışma Tasarımı için tıklayın

İlk Vizitte Genital Siğil Tanısı Konmuş Avustralya Doğumlu Kadınların ve Erkeklerin Oranı, Yaş Grubuna göre, 2004 – 2011 *

*Gardasil®’in ulusal aşı programı dahilinde kız çocukları ve genç yaş kadınlarda uygulanmaya başlanmasından önceki ve sonraki dönemler, yeni tanı almış genital siğili olan hasta sayısı ulusal trendleri açısından karşılaştırılmıştır.

HPV 6/11/16/18 ENFEKSİYONU PREVALANSINDA AZALMA6

ULUSAL PROGRAMINDA 4vHPV AŞISI BULUNAN ÜLKELERE AİT 10 YILLIK GERÇEK YAŞAM VERİLERİ6

Çalışma Tasarımı için tıklayın

qHPV AŞISININ GERÇEK YAŞAMDAKİ ETKİNLİĞİ:SERVİKAL LEZYON RİSKİNDE ANLAMLI AZALMA SAĞLANMIŞTIR8

Aşılanmamış kadınlara göre, aşılananlarda (≥1 doz)8:

• Atipi veya daha ileri derece lezyon riski %60’a varan oranlarda8
• CIN 2/3 ve CIN 3 riskleri %80’e varan oranda azalmıştır.8

Aşılanmamış Kadınlarla Karşılaştırıldığında Aşılanmış Kadınlarda Servikal Lezyonların Riski, Ekim 2006–Mart 2012a

Çalışma Tasarımı için tıklayın

WHO 2030’A KADAR SERVİKAL KANSER ELİMİNASYONUNU HEDEFLİYOR9

REFERANSLAR

1. Lowy DR. Cancer Prev Res 2012; 5(1): 18–23.
2. Lee LY. F1000Res. 2017 Jun 12;6:866.
3. Bray F et al. CA Cancer J Clin. 2018;68(6)
4. https://www.cdc.gov/hpv/parents/vaccine/six-reasons.html(son erişim tarihi: 10.06.2021).
5. Hamborsky J et al. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 13th ed. Public Health Foundation; 2015.
6. Garland SM. Clinical Infectious Diseases 2016; 63(4): 519–27.
7. Ali H et al. BMJ. 2013;346:f2032.
8. Baldur-Felskov B et al. J Natl Cancer Inst. 2014;106:djt460.
9.https://www.who.int/publications/i/item/9789240014107(son erişim tarihi: 09.06.2021).

TR-HPV-00185