Uygulama ve Pozoloji

Uygulama ve Pozoloji

GARDASİL® 9 YAŞINDAN İTİBAREN

Belirli onkojenik HPV tipleriyle ilişkili prekanseröz genital lezyonlar (servikal, vulvar ve vajinal), prekanseröz anal lezyonlar, servikal kanserler ve anal kanserler ile belirli HPV tiplerine bağlı oluşan genital siğillere karşı korunmada endikedir.1

Tablo 1 numaralı referanstan uyarlanmıştır. Gardasil® her dozda 0.5 ml uygulanmalıdır.

9-13 YAŞ ARASI

GARDASIL 2 doz aşılama şeması şeklinde uygulanabilir (0. ve 6. ayda 0.5 ml) (bkz. bölüm 5.1).
Eğer ikinci doz ilk dozdan sonra, 6. aydan daha erken uygulanırsa, 3. doz her zaman uygulanmalıdır.

Alternatif olarak GARDASIL 3 doz takvimine göre uygulanabilira,1:

İlk enjeksiyon: Belirlenen tarihte
İkinci enjeksiyon: İlk dozdan 2 ay sonra
Üçüncü enjeksiyon: İlk dozdan 6 ay sonra

14 YAŞ ÜZERİ

GARDASIL 3 doz takvimine göre uygulanmalıdıra,1

İlk enjeksiyon: Belirlenen tarihte
İkinci enjeksiyon: İlk dozdan 2 ay sonra
Üçüncü enjeksiyon: İlk dozdan 6 ay sonra

a: İkinci doz ilk dozdan en az bir ay sonra ve üçüncü doz ikinci dozdan en az üç ay sonra uygulanmalıdır. Her üç doz 1 yıllık dönemde uygulanmalıdır.

REFERANSLAR

1. GARDASIL Kısa Ürün Bilgisi.

TR-HPV-00185