Yan Etki 2

Yaygın (≥1/100 ila < 1/10)

İştah azalması

Baş ağrısı

Hıçkırık

Kabızlık,
dispepsi

Yorgunluk

ALT artışı

Yaygın olmayan (≥ 1/1,000 ila < 1/100)

Anemi, debril nötropeni

Çarpıntı

Anksiyete

Sıcak Basması

Baş Dönmesi, uyku hali

Geğirme, bulantı*,
kusma*, gastrolözofageal
reflu hastalığı, karın ağrısı,
ağız kuruluğu,
karında şişkinlik