Yan Etki 3

Yaygın olmayan (≥ 1/1,000 ila < 1/100)

Döküntü, akne

Dizüri

Asteni, halsizlik

AST artışı,
kanda alkalin
fosfataz artışı