Yan Etki 4

Seyrek (≥ 1/10,000 ila < 1/1,000)

Seyrek Laboratuvar Bulguları

İdrarda kırmızı
kan hucreleri pozitif

Kan sodyum
seviyesinde
azalma

Kilo kaybı

Nötrofil
sayısında
azalma

İdrarda
glukoz
varlığı

İdrar
miktarında artış