Sağlık Mensubu Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Güncelleme Tarihi: 14.12.2023

Sayın Sağlık Meslek Mensubu;

İşbu Aydınlatma Metni, tarafınıza ait kişisel verilerin, Türkiye’de mukim Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. (“MSD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında sağlık meslek mensuplarına ilişkin kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması hakkında bilgilendirmeyi içermektedir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Genel Bilgiler

Kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi, MSD olarak birincil önceliklerimiz arasında gelmektedir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler, aşağıda amaçlar dışında işlenmeyecek ve üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bizimle internet sitelerimiz üzerinden iletişime geçerken paylaşacağınız Kişisel Verilerinizi, internet sitemiz üzerinden çevrimiçi olarak elde ederiz. Son olarak, MSD ile iletişimleriniz kapsamında veri işleme amaçlarımız için gerekli olması durumunda, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da sizden kişisel veri elde etmemiz de mümkündür. Gerekli durumlarda, mevzuata uygun ve onayınıza tabi olarak, doktorunuzla iletişime geçerek doktorunuzdan da yazılı ya da sözlü olarak sizin hakkınızda kişisel veri elde etmemiz de mümkün olabilir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel verileriniz MSD çalışanlarının tarafınıza yaptığı ziyaretler sırasında toplanmaktadır. Ayrıca, MSD ile iletişimleriniz kapsamında veri işleme amaçlarımız için gerekli olması durumunda, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da sizden kişisel veri elde etmemiz mümkündür.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz? 

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenebilir:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla meşru menfaatimiz kapsamında, KVKK m. 5/2/f işlenebilecek ve KVKK m. 8/2 (b) kapsamında üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, ayrıca, KVKK m. 5/1 hükmü uyarınca açık rızanıza tabi olarak mevzuatın izin verdiği ölçüde basılı iletişim materyalleri hazırlamak ve iletmek, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a uygun çerçevede ticari elektronik ileti göndermek dahil pazarlama iletişimi yapmak, tanıtım ve haber bültenleri göndermek, düzenlenmiş veya ileride düzenlenmesi planlanan kurslar, bilimsel ve eğitsel toplantı, kongre ve konferanslar gibi çeşitli faaliyetler hakkında sizleri bilgilendirmek için de işlenebilir.

Kişisel Verilerinizi Yurtiçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliriz?

Yukarıda belirtilen amaçları yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, MSD’ye ilettiğiniz kişisel verileriniz yurtiçinde yerleşik bulunan üçüncü kişi iş ortaklarımız ve seyahat acenteleri dâhil olmak üzere hizmet / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ve işbirliği yapılan tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde yalnızca gerekli olması halinde, verilerinizin güvenliği için tüm gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, Kanun madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak,

Tarafınıza ait kişisel veriler, resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın açıklanabilecektir.

Hatırlatmak isteriz ki, KVKK madde 11 kapsamında kanuni haklarınız bulunmaktadır ve söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz zaman aşağıda bulunan iletişim bilgilerinden bizimle iletişime her zaman geçmeniz mümkündür.

Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.

Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:199 Levent 199 Ofis Bloğu Kat:13 34394 Levent/ İstanbul

Tel: 0212 336 1000                                                       Faks: 0212 355 83 85          

Genel İş Geliştirme, Tanıtım ve İletişim

MSD ürün ve servisleri ile ilgili tanıtım faaliyetleri kapsamında tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin (ad-soyad, e-mail gibi) tanıtım faaliyetlerimizi planlayabilmek, bu konuda sizlerle iletişime geçebilmek ve etkin hale getirebilmek, iş yapış modellerimizi geliştirebilmek için tarafınıza elektronik iletişim gönderilebilmesi amacı ile hak ve özgürlüklerinize halel getirmemek şartı ile, işlenmesi gereği doğmaktadır.

Bu kapsamda ve bu amaçla işlenmek için sizden talep edeceğimiz kişisel verileriniz sadece MSD ve iştirakleri içerisinde işlenecektir ve kimliğinizin tespitini sağlayacak herhangi bir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.