Kullanım Koşullarını

25 Mayıs 2017 tarihinden itibaren geçerlidir

BU WEB SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİ DİKKATLE OKUYUP İNCELEYİNİZ

Bu Web Sitesini kullanmakla bu Kullanım Koşulları Sözleşmesini kabul etmektesiniz. www.msdsizinle.com ’a hoş geldiniz. Bu Web Sitesi, Türkiye’de kurulu ve Merck & Co., Inc. sirketler grubunun bir üyesi olan Merck Sharp Dohme Ilaçları Limited Şirketi’ne (“MSD”) aittir ve onun tarafindan işletilmektedir. www.msdsizinle.com, bu çok yönlü internet kaynağının Sağlık Mesleği Mensuplarına erişiminin sağlanması için Türkiye’deki resmi mercilerden gerekli izinler alınmış ve bu izinler çerçevesinde işletilmektedir. MSD Sizinle® (www.msdsizinle.com), web sitesi ve içeriği Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatına uygun şekilde tasarlanmıştır. İçerik, markalar, logolar ve alan adları da dahil olmak üzere web sitesinin tüm unsurları fikri mülkiyet yasalarınca korunmaktadır ve MSD veya iştiraklerine aittir ya da kullanımları izne tabidir. Bu web sitesinin hiçbir bileşeni MSD’nin önceden yazılı izni olmaksızın her ne şekilde olursa olsun herhangi bir ortamda bütün olarak veya kısmen kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, düzenlenemez, indirilemez, yapısı değiştirilemez, iletilemez ya da dağıtılamaz. Sağlık meslek mensuplarının web sitesini aşağıda Hizmet Tanımı altında sınırlarına yer verilen şekilde kullanım hakkı saklıdır.

İşbu web sitesi, sağlık sektöründe beşeri tıbbi ürünlerin tanıtımını düzenleyen Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliği’ne uygun olarak bilimsel tanıtım amaçlı bilgilendirmenin, yalnızca Sağlık Mesleği Mensuplarına yapılmasını amaçlamaktadır.

Sağlık Mesleği Mensupları, Sağlık Mesleği Mensubu olduklarını ve MSD ile www.msdsizinle.com web sitesi aracılığı ile paylaştıkları tüm iletişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu teyit eder.

MSD veya iştirakleri fikri mülkiyet haklarının herhangi bir şekilde ihlaline karşı tüm haklarını saklı tutmaktadır.

  1. Kabul: Bu web sitesini kullanarak, bu sözleşmede açıklanan kullanım koşulları kapsamında hareket etmeyi ve bu koşullara uymayı kabul etmektesiniz. MSD, bu koşulları zaman zaman veya gerekli gördükçe değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikleri ve geçerli oldukları tarihi her zaman web sitesindeki mevcut sözleşme içinde bildireceğiz. Bu Kullanım Koşulları Sözleşmesinin halen geçerli olan metnini her zaman bu web sitesindeki her sayfanın altındaki link aracılığıyla görebilirsiniz.
  2. Kapsam: Bu sözleşmede açıklanan kullanım koşulları, sadece sizin bu web sitesini kullanımınıza ilişkindir. MSD, başka web siteleri de işletmekte olup, bunlar söz konusu sitelerde belirtilen özel koşullara tabidir. “MSD” ile MSD’nin farmasötik ürünler alanındaki faaliyeti kastedilmektedir.
  3. Hizmet Tanimi: Bu web sitesi araştırmalar, haber makaleleri, slaytlar, araçlar, başka eğitsel malzemeler ve kaynaklar da dahil olmak üzere, sağlık hizmeti çalısanlarına yönelik pek çok hizmet ve bilgi içermektedir. Bu sitede yer alan tüm bilgiler, sadece Türkiye’de resmi mercilerden gerekli izinleri almış sağlık mesleği mensubu olan yetişkinlere yöneliktir. Bu sitede yer alan bilgilerin sizin kendi tıbbi görüşlerinizin yerini alması kesinlikle hedeflenmemektedir. Bir sağlık hizmeti çalışanı olarak, bu web sitesinde sağlanan bilgileri değerlendirirken kendi mesleki bilgi ve tecrübelerinizi kullanmalısınız. Ayrıca, bir değerlendirme veya tedavi kararı alırken başka mesleki kaynaklara ve referanslara da başvurmanızı tavsiye ederiz. Burada yer alan bilgilere erişiminiz ve bu bilgileri kullanmanız, Kullanım Koşulları Sözlesmesi’ne ve ilgili tüm yasalara tabidir.
  4. Kisisel Sorumluluk: Bu web sitesinin kullanıcısı olarak, mesleğiniz ile ilgili beyanınız da dahil olmak üzere, bize verdiğiniz bilgilerin doğruluğundan sorumlusunuz.
  5. Kayit ve Gizlilik: Kayıt süreçlerimiz ve MSD’nin kişisel bilgilerinizi nasıl koruduğu hakkında bilgi edinmek için lütfen İnternet Gizlilik Politikamızı okuyunuz. Web sitesinin kullanımı sırasında MSD’nin herhangi bir şekilde tarafınıza ait kişisel veri elde etmesi halinde, söz konusu kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da dahil olmak üzere yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işlenecektir.
  6. Üçüncü Şahıslara Ait Içerikler: Bu web sitesi size üçüncü şahıslarca sunulan bilgileri de içermektedir. Site, ayrıca, başka internet web sitelerine linkler sağlamaktadır. Bu bilgilere ilişkin uyarı web sitesinin her bölümünde mevcuttur. MSD, üçüncü şahıslarca sağlanan bilgilere veya link sağladığımız başka internet sitelerinin içeriğine ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmez. Bu internet web siteleri, söz konusu sitelerde belirtilen özel koşullara tabidir.
  7. Garantilerin Reddi: MSD, bu web sitesinde yer alan bilgilerin güvenilirliğinden emin olmak için makul önlemler almıştır. Bununla birlikte, bu web sitesini kullanarak, burada sunulan ürünleri ve hizmetleri “OLDUGU GİBİ” kabul etmektesiniz. MSD, bir sınırlama getirmeksizin, belirli bir maksat için uygunluğa veya mülkiyet haklarının ihlal edilmemesine dair garantiler de dahil olmak üzere, bu web sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu, içeriği, tamlığı , güvenilirliği, uygulanabilirliği veya yasallığına dair hiçbir açık veya dolaylı garanti vermemektedir. MSD, sağlanan bilgilerden ötürü hiçbir sorumluluk üstlenmemekte ve herhangi bir mülkiyet hakkını ihlal etmediğine dair bir taahhütte bulunmamaktadır.
  8. Sonuç: Bu sözlesmenin koşullarını ihlal ettiğiniz takdirde MSD, üyeliğinizi askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. MSD ‘in zarar görmesine neden olabilecek eylemlerden imtina etmeyi ve İhlaliniz nedeniyle 3. Kişilerin zarar görmesi halinde tüm zarar, ziyan ve giderlere karşı MSD’ye tazminat ödemeyi kabul etmektesiniz. Bu web sitesi ve içeriği Türk Hukukuna tabidir. Websitesi, içeriği ve sözleşmeye ilişkin tüm uyuşmazlıklar münhasıran İstanbul (Çağlayan) Mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir.